TEM - Kostnadskontroll, automatisert fordeling mellom arbeidsgiver og privat, rapportering

Det var greiere før. Da kom det én faktura på fasttelefoni for hele bedriften. Nå kommer kanskje den og mobilregninger som inkluderer privat bruk, innkjøp av brus og sjokolade og betaling for parkering.

Mobizz gjør det greit å få oversikt og plassert kostnadene der de hører hjemme – slik revisor og skattemyndigheter ønsker det. Vi automatiserer prosesser som ellers innebærer Excel-bruk som tenderer over i det tidkrevende, kjedsommelige og kostbare.

Trebokstavsforkortelsen er TEM som betyr Total Expense Management.

Vi starter med å laste opp og tallknuse alle telefonifakturaene dine. I stedet for å bli sittende med lange papir- eller PDF-fakturaer, får du grafiske fremstillinger av kostnadsbildet. Faste og variable kostnader blir validert og postert riktig i regnskapet.

Du ser også hvor det er lekkasjer og hvem som kan spare på å bytte abonnementer eller endre ringemønster. Brukerne får personlige sider hvor de kan se og bli mer bevisste på sitt eget forbruk.

Ingen virksomheter får fratrekk for medarbeideres private utgifter. Gjennom vår tallknusing blir forbruket fordelt mellom privat og bedrift. Datatrafikk og parkering som er knyttet til jobben går inn i regnskapet med tilhørende mva.-fradrag, alt som påløper utenfor arbeidstiden håndteres deretter inkludert sjablongrapporter for fordelsbeskatning.

Oversikten du får kan dessuten brukes til å fremforhandle leverandøravtaler basert på virksomhetens faktiske forbruk.


KORT FORTALT

  • Økt bevissthet blant medarbeiderne
  • Kostnadskontroll
  • Redusert ressursbruk for å får kontroll
  • Etterfølge myndighetskrav
  • Solid grunnlag for leverandørforhandlinger

Mobizz leverer løsninger

Mobizz leverer løsninger som leveranse eller tjeneste. Det betyr at du kan drifte selv eller overlate det til oss. Fritt valg!

Vi er sertifisert partner med en rekke virkelig gode leverandører

Mobizz leverer all hardware og tilbehør

androidApple logo black.svgWindows logo Cyan rgb D

 

Unified Communication. Chat, Tale, video- og konferanseløsning- og sentralbord i en- og samme pakke. Microsoft Lync - videokonferanse fra skrivepulten. Integrert med Polycom.

imgOneMicrosoft Lync 2013 logo.svgLogo

Vi er partner med Norges to største operatører som har fantastiske muligheter i tjenesteporteføljen.

netcomtelenor

Trådløse nettverk for profesjonelle miljøer.

aruba

Julie mobizz65